Eenmalige verhalen in Vlaanderen: Over het classificeren van sprookjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-52
TijdschriftVolkskunde
Volume116
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit