Eeuwige webcitaties: Reference rot en content drift: serieuze problemen.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

52 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageEternal webcitations: Reference rot and content-drift: serious problems
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2015

Citeer dit