Effect of a fulvic acid fraction on growth of a Pseudomonas from Tjeukemeer (Netherlands)

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301-309
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit