Effect of belowground herbivory on parasitoid associative learning of plant odours

H.M. Kruidhof, M. De Rijk, D. Hoffmann, J.A. Harvey, L.E.M. Vet, R. Soler Gamborena

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of belowground herbivory on parasitoid associative learning of plant odours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology