Effect of benzoate on microbial decomposition of fulvic acids in Tjeukemeer (Netherlands)

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38-44
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit