Effect of biotic and abiotic factors on reproductive parameters of the synovigenic endoparasitoid Venturia canescens

P.A. Eliopoulos, J.A. Harvey, C.G. Athanassiou, G.J. Stathas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of biotic and abiotic factors on reproductive parameters of the synovigenic endoparasitoid Venturia canescens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences