Effect of climatic gradients on the photosynthetic responses of four Phragmites australis populations

J.M. Lessmann, H. Brix, V. Bauer, O.A. Clevering, F.A. Comin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  66 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of climatic gradients on the photosynthetic responses of four Phragmites australis populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology