Effect of donor-recipient relatedness on the plasmid conjugation frequency: a meta-analysis

Jesse B. Alderliesten (Co-auteur), Sarah J. N. Duxbury, Mark P. Zwart, J. Arjan G. M. de Visser, Arjan Stegeman, Egil A. J. Fischer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of donor-recipient relatedness on the plasmid conjugation frequency: a meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences