Effect of drought on the community composition of ammonia-oxidizing betaproteobacteria in impounded mangroves

H.J. Laanbroek, R.M. Keijzer, J.T.A. Verhoeven, D.F. Whigham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit