Effect of Dursban 4E and carrier on three phyto-plankton species during exponential and P-limited growth.

E. Van Donk, M.I. Abdel-Hamid, B.A. Faafeng, T. Källqvist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-192
TijdschriftAquatic Toxicology
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit