Effect of enrichment on a two species food web with a mixotrophic predator compared to a regular predator prey system

S. Wilken, S.M.H. Wiezer, E. Van Donk, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit