Effect of food quantity and quality on growth, birth-rate and longevity of Daphnia hyalina Leydig

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-108
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit