Effect of genetic modification of potato starch on decomposition of leaves and tubers and on fungal decomposer communities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of genetic modification of potato starch on decomposition of leaves and tubers and on fungal decomposer communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences