Effect of grazing by fish and waterfowl on the biomass and species composition of submerged macrophytes.

E. Van Donk, A. Otte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-290
TijdschriftHydrobiologia
Volume340
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit