Effect of host-cocoon mass on adult size in the secondary hyperparasitoid wasp, Pteromalus semotus (Hymenoptera: Pteromalidae)

J.A. Harvey, A. Gumovsky, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of host-cocoon mass on adult size in the secondary hyperparasitoid wasp, Pteromalus semotus (Hymenoptera: Pteromalidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds