Effect of land use on pollution status and risk of fish endocrine disruption in small farmland ponds

S.N.M. Mandiki, V. Gillardin, K. Martens, D. Ercken, E. De Roeck, T. De Bie, S.A.J. Declerck, L. De Meester, C. Brasseur, E. Van der Heiden, M. Schippo, M. Kestemont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

443 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of land use on pollution status and risk of fish endocrine disruption in small farmland ponds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology