Effect of macrophyte community composition and nutrient enrichment on plant biomass and algal blooms.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

95 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of macrophyte community composition and nutrient enrichment on plant biomass and algal blooms.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences