Effect of nitrate concentrations and ph on most probable number enumerations of non-growing Nictobacter spp.

R. Laanbroek, J.M. Schotman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)269-278
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit