Effect of nitrogen on fungal growth efficiency

D.P. Di Lonardo, A van der Wal, P Harkes, W de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
175 Downloads (Pure)

Zoekresultaten