Effect of nitrogen on fungal growth efficiency

D.P. Di Lonardo, A van der Wal, P Harkes, W de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of nitrogen on fungal growth efficiency'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences