Effect of nitrogen source and enrichment level on a simple two species food web containing a mixotrophic predator

S. Wilken, S.M.H. Wiezer, E. Van Donk, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit