Effect of phylogenetically unrelated soil bacteria on Pseudomonas fluorescence Pf0-1 behavior and gene expression during competition for nutrients.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit