Effect of pinealectomy and a constant high level of circulating melatonin or of 5-methoxytryptamine on the vasopressinergic innervation in the brain of the European hamster (Cricetus cricetus, L)

P. Pévet, R.M. Buijs, M. Masson-Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-294
TijdschriftJournal of Neural Transmission
Volume70
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit