Effect of Salt and Temperature Stress Resistance on the Tolerance of Candida parapsilosis to Extreme Conditions

E. Kaplan, Macit Ilkit, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 mrt 2019

Citeer dit