Effect of salt marsh inundation on estuarine particulate organic matter characteristics

M.A. Hemminga, V.A. Klap, J. Van Soelen, J.J. Boon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  243 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)153-161
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit