Effect of simvastatin on cognitive functioning in children with neurofibromatosis Type 1.

L.C. Krab, A. De Goede-Bolder, F.K. Aarsen, S.M.F. Pluijm, M.J. Bouman, J.N. van der Geest, M. Lequin, C.E. Catsman, W.F.M. Arts, S.A. Kushner, A.J. Silva, C.I. de Zeeuw, H.A. Moll, Y. Elgersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)287-294
TijdschriftJAMA: Journal of the American Medical Association
Volume300
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit