Effect of suspended clay on growth rates of the cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii

Jandeson Brasil, Vera L.M. Huszar, José L. Attayde, Marcelo Manzi Marinho, Frank van Oosterhout, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of suspended clay on growth rates of the cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences