Effect of tebuconazole in planta on the fitness of Rhynchosporium secalis strains differing in sensitivity to tebuconazole in vitro

B. Robbertse, C. Lennox, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit