Effect of temperature and food on hexavalent chronium toxicity to the marine nematode Monhystera disjuncta.

G. Vranken, C. Tiré, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-136
TijdschriftMarine Environmental Research
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit