Effect of temperature in laboratory studies on development and gowth of Cladocera and Copepoda from Tjeukemeer, The Netherlands

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-340
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit