Effect of the aerenchymatous helophyte Glyceria maxima on the sulfate-reducing communities in two contrasting riparian grassland soils

M. Miletto, P.L.E. Bodelier, F.G. Ferdelman, B.B. Jørgensen, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
442 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of the aerenchymatous helophyte Glyceria maxima on the sulfate-reducing communities in two contrasting riparian grassland soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences