Effect of transient oxic conditions on the composition of the nitrate-reducing community from the rhizosphere of Typha angustifolia

B. Brunel, J.D. Janse, R. Laanbroek, J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-61
  TijdschriftMicrobial Ecology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit