Effect of variable nutrient supply rates on the RNA level of a heterotrophic bacterial strain

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)333-336
  TijdschriftCurrent Microbiology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit