Effect of vegetation manipulation of abandoned arable land on soil microbial properties

S. Maly, G.W. Korthals, C. Van Dijk, W.H. Van der Putten, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  32 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of vegetation manipulation of abandoned arable land on soil microbial properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences