Effecten en beheer van uitheemse waterplanten in Nederlandse wateren

B.M.C. Grutters, E.S. Bakker, W.C.E.P. Verberk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uitheemse soorten bedreigen de biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten. Daarom worden miljarden euro’s uitgegeven om deze soorten te bestrijden. Maar soms kunnen uitheemse planten belangrijk zijn als voedsel, beschutting of habitat voor inheemse soorten. Een vergelijking van functies van inheemse en uitheemse planten ontbreekt echter. Voor waterplanten hebben wij een dergelijke vergelijking gemaakt om tot een gedegen beheerstrategie te komen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)59-61
TijdschriftLandschap
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Keywords

  • national

Citeer dit