Effectiveness of phosphorus control under extreme heatwaves: implications for sediment nutrient releases and greenhouse gas emissions

Qing Zhan* (Co-auteur), Cleo N. Stratmann, Harm G. van der Geest, Annelies J. Veraart, Kristof Brenzinger, Miquel Lürling, Lisette N. de Senerpont Domis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Zoekresultaten