Effectiveness of rTMS in depression in young adults

Sanne Vonk, Anja Lok, Eva Dijkstra, Iris van Oostrom, Martijn Arns, Karel Scheepstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)645-646
TijdschriftBrain Stimulation
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 mrt. 2023

Citeer dit