Effects of abiotic factors on plant-insect multitrophic interactions

Cong Chen

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Harvey, Jeff A., Promotor
  • Ellers, Jacintha, Promotor, Externe Persoon
  • Gols, R., Co-promotor, Externe Persoon
  • Biere, Arjen, Co-promotor
Datum van toekenning03 okt. 2019
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit