Effects of admixture in native and invasive populations of Lythrum salicaria

Jun Shi, Mirka Macel, Katja Tielbörger, Koen J. F. Verhoeven (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

117 Downloads (Pure)

Zoekresultaten