Effects of admixture in native and invasive populations of Lythrum salicaria

Jun Shi, Mirka Macel, Katja Tielbörger, Koen J. F. Verhoeven (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of admixture in native and invasive populations of Lythrum salicaria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology