Effects of aggregation pheromone on individual behaviour and food web interactions: a field study on Drosophila

B. Wertheim, R. Allemand, L.E.M. Vet, M. Dicke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of aggregation pheromone on individual behaviour and food web interactions: a field study on Drosophila'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology