Effects of androgens and estrogens on the vasopressin and oxytocin innervation of the rat brain

G.J. de Vries, W. Duetz, R.M. Buijs, J.J. van Heerikhuize, J.T.M. Vreeburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)296-302
TijdschriftBrain Research
Volume399
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit