Effects of antropogenic pollution on host parasite interactions

S. Van den Wijngaert, O. Vanholsbeek, A.S. Gsell, P. Spaak, B.W. Ibelings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit