Effects of artificial light at night on the spatiotemporal pattern of bats and insects

Claire Hermans, J. Koblitz, Iryna Litovska, M.E. Visser, K. Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina'sE373-E374
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit