Effects of artificial ultraviolet-B radiation on experimental aquatic microcosms

H.J. De Lange, A.M. Verschoor, R. Gylstra, J.G.M. Cuppen, E. Van Donk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of artificial ultraviolet-B radiation on experimental aquatic microcosms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology