Effects of belowground biota on primary and secondary metabolites in Brassica oleracea

S. Wurst, R. Langel, S. Rodger, S. Scheu

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of belowground biota on primary and secondary metabolites in Brassica oleracea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds