Effects of Cadmium Exposure on Feeding of Fresh-Water Planktonic Crustaceans

R.D. Gulati, C.W.M. Bodar, A.L.G. Schuurmans, J.A.J. Faber, D.I. Zandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-340
  TijdschriftComparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit