Effects of cadmium on anoxic survival, haematology, erythrocytic volume regulation and haemoglobin-oxygen affinity in the marine bivalve Scapharca inaequivalvis

R.E. Weber, M. Lykke-Madsen, A. Bang, A. De Zwaan, P. Cortesi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-38
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume144
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit