Effects of cattle and rabbit grazing on clonal expansion of spiny shrubs in wood-pastures

C. Smit, E.S. Bakker, M.E.F. Apol, H. Olff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of cattle and rabbit grazing on clonal expansion of spiny shrubs in wood-pastures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology