Effects of changes in living environment on physical health: a prospective German cohort study of non-movers

B. Aretz, G. Doblhammer, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of changes in living environment on physical health: a prospective German cohort study of non-movers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences